Predstavljanje istraživanja „Studija o emigracijama: Bosna i Hercegovina“

Datum događaja
24
Feb
Mjesto događaja
Centar za interdisciplinarne studije, Zmaja od Bosne 8, Kampus UNSA

Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu organizira predstavljanje istraživanja „Studija o emigracijama: Bosna i Hercegovina“, koje će biti upriličeno 24. februara 2020. godine s početkom u 15:00 sati u prostorijama Centra (Kampus UNSA). 

Rezultate istraživanja će predstaviti autori: akademik Miloš Trifković, prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, prof. dr. Adnan Efendić, doc. dr. Lejla Turulja i doc. dr. Mirza Emirhafizović.

Riječ je o istraživanju Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom Vlade FBiH, a istraživački tim je predvodio prof. dr. Muris Čičić.

Problem emigracije obrađen je interdisciplinarno, bazirano na domaćim i međunarodnim zvaničnim podacima, te je provedeno opsežno kvalitativno i kvantitativno istraživanje na teritoriji cijele BiH. Prikazane su intencije i motivi za emigriranje, te date implikacije i preporuke za buduća djelovanja svih nivoa vlasti. 

S obzirom na aktuelnost teme koju obrađuje te interdisciplinarni naučnoistraživački pristup, ova studija je od iznimne važnosti kako za akademsku tako i za širu društvenu zajednicu.