Predavanje mr. Damira Šagolja „Kompozicija, principi i dekonstrukcija“ u novom izdanju kreativne radionice „Podijelimo znanje 2019/20. – iz druge perspektive“

Datum događaja
27
Feb
Mjesto događaja
Muzička akademija, Josipa Štadlera 1/II, Sarajevo

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju u saradnji s Centrom za muzičku edukaciju organizira novo izdanje kreativne radionice Podijelimo znanje 2019/20. – iz druge perspektive, u sklopu kojeg će se 27. 02. 2020. u 11:00 sati u maloj sali Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu studentima Muzičke akademije predstaviti mr. Damir Šagolj sa predavanjem Kompozicija, principi i dekonstrukcija.

Kreativna radionica Podijelimo znanje – iz druge perspektive dio je projekta „Razvoj kompetencija studenata muzike i realizacija sistema cjeloživotnog učenja u muzičkom obrazovanju kroz ciklus kreativnih radionica „Podijelimo znanje 2019/2020.“, koji realizira Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu (MAS) u saradnji s Centrom za muzičku edukaciju MAS i uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Kroz saradnju s profiliranim umjetnicima i naučnicima s drugih srodnih institucija – akademija umjetnosti, fakulteta, instituta za umjetničko i naučno istraživanje, umjetničkih galerija, medijskih i izdavačkih kuća – radionica studentima MAS želi obezbijediti kreativno okruženje za prepoznavanje i produbljivanje njihovih ideja i interesiranja izvan akademskim programom zadatog prostora, potaknuti ih na kreativno i kritičko mišljenje o poziciji umjetnika i iz nje, teoretičara umjetnosti i pedagoga u društvu, kao onih koji ukazuju na nužne promjene, iniciraju ih i ulažu u njihovu realizaciju i pritom brižljivo čuvaju općeljudske vrijednosti na kojima društvo počiva, prenoseći ih svojim djelovanjem novim generacijama.

Damir Šagolj (Sarajevo, 1971) je bosanskohercegovački fotograf, novinar i predavač. Završio je studij elektrotehnike u Moskvi i Sarajevu. Međutim, rat u BiH i sveobuhvatna ratna razaranja značajno su utjecali na promjenu Damirove profesionalne karijere. Od 1992. godine pa sve do kraja četverogodišnjeg rata u Sarajevu je bio pripadnik Armije Bosne i Hercegovine. Godine 1996. kratko se pridružio pariskoj novinskoj agenciji SIPA, a zatim kao fotoreporter dopisnik iz BiH i novinskoj agenciji Reuters. U naredne dvadeset četiri godine putovao je svijetom, te izvještavao o glavnim svjetskim događajima – uglavnom o sukobima, građanskim i drugim nemirima i prirodnim katastrofama, ali i o savremenim temama, sportu i drugim događajima. Živio je u Rusiji, Tajlandu, Kini, a godine je proveo i na Bliskom istoku. Za Reuters je pokrivao široko područje jugoistočne Azije i Kine, te je vodio brojne velike projekte agencije uključujući ratove u Afganistanu i Iraku, krizu u Iranu, potres u Japanu, cunami i nuklearnu katastrofu, građanske sukobe na Tajlandu, izlazak Myanmara iz vojne diktature, krizu u Sjevernoj Koreji, rat protiv droge koji se vodio na Filipinima, izbjegličku krizu Rohingya itd. Njegov rad je prepoznat i nagrađivan najznačajnijim nagradama u branši – među mnogobrojnim izdvajaju se Pulitzerova i nagrada World Press Photo. Magistrirao je na University of Arts u Londonu. Trenutno živi u Sarajevu. Na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu predaje predmete iz oblasti fotografije i savremenog dokumentarnog pristupa. Redovno drži predavanja, majstorske kurseve i radionice u različitim obrazovnim i stručnim organizacijama širom svijeta.

Plakat