Evropska organizacija za javno pravo

Originalni naziv: European Public Law Organisation (EPLO)
Država: Grčka
Grad: Atina

Link: https://www1.eplo.int/

Datum potpisivanja: 19.05.2015. godine
Trajanje sporazuma: na neodređeno vrijeme
Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 

Kontakt: info@eplo.int
Telefon: +30211 311 0671

Ranking: n/a