Ege Univerzitet

Originalni naziv: Ege Üniversitesi

Država: Turska
Grad: Izmir

Link: https://ege.edu.tr/eng-0/Homepage.html

Datum potpisivanja: sporazum je potpisan na univerzitetskom nivou 12.04.2007. godine
Trajanje sporazuma: na neodređeno vrijeme
Sporazum obuhvata: međunarodna saradnja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Fakutet za upravu UNSA je također potpisao sporazum sa Fakultetom ekonomije i administrativnih nauka Ege Univerziteta 09.07.2013. godine na neodređeni period

Kontakt: canan.abay@ege.edu.tr
Telefon: +90 232 311 10 10

Ranking: Webometrics