Dokuz Eylul Univerzitet

Originalni naziv: Dokuz Eylül Üniversitesi
Država: Turska
Grad: Izmir

Link: https://www.deu.edu.tr/en/

Datum potpisivanja: sporazum je potpisan na univerzitetskom nivou 2013. godine na tri godine sa mogućnošću automatskog produžetka još 3 godine. Dana 31.01.2020. godine potpisan je na dodatne tri godine.
Trajanje sporazuma: do 31.01.2023. godine
Sporazum obuhvata: međunarodna saradnja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Kontakt: deyos@deu.edu.tr
Telefon:

Ranking: Webometrics