Prva univerzitetska konferencija posvećena temama iz oblasti građanskog obrazovanja

Datum događaja
03
Dec
Mjesto događaja
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo

U pripremi i realizaciji programa učestvuju dekani, profesori i studenti
svih osam javnih univerziteta u našoj zemlji

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava Civitas u saradnji sa Uredom za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu bit će domaćin „Prve univerzitetske konferencije posvećene temama iz oblasti građanskog obrazovanja“. Ovaj jedinstven primjer stručne i naučne saradnje javnih univerziteta ima za cilj istaknuti ulogu visokog školstva u obrazovanju informiranih i visokomotiviranih građana, sposobnih za kritičko promišljanje, analizu i sistematsko rješavanje problema u društvu, uz prihvatanje vlastite društvene odgovornosti. 

Početak programa planiran je za ponedjeljak 3. 12. 2018. godine u 12:00 sati u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Studentima će se na otvaranju obratiti Nicholas Hersh, ataše za medije Američke ambasade. 

U programu konferencije učestvuju dekani, profesori i studenti Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Filozofskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, Filozofskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Stručni program konferencije održat će se u amfiteatru i učionicama Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, a organiziran je kroz panel-prezentacije, predavanja i diskusije koje vode dekani, univerzitetski profesori i istraživači studijskih oblasti filozofije, prava, politologije, komunikologije i ekonomije. Predavanja, diskusije i preporuke konferencije odnosit će se na ulogu univerziteta u obrazovanju za građanske kompetencije, osnaživanje studenata za praktični i istraživački rad, te opći društveno-javni utjecaj univerziteta u promociji demokratskih vrijednosti, uvažavanja različitosti, osnaživanja demokratskog građanstva u bh. društvu.

Fakultativne radionice održat će se u Umjetničkog galeriji BIH i Narodnom pozorištu Sarajevo o temi značaja angažirane likovne umjetnosti u promociji demokratskih vrijednosti i društvenoj angažiranosti kao identitetu i duhu savremenog teatra. Studenti će također imati stručno vođenje kroz izložbe i stalne postavke Umjetničke galerije, a u Narodnom pozorištu prisustvovat će prvoj generalnoj probi opere G. Rossinija „Seviljski berberin” (Il barbiere di Siviglia) koja će publici premijerno biti prikazana tek 6. 12. 2018.

Organizacija programa finansirana je grant-sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Vlade Sjedinjenih Američkih Država.