Okrugli sto „Pravni okvir arbitraže u Bosni i Hercegovini: stanje i perspektive“

Okrugli sto „Pravni okvir arbitraže u Bosni i Hercegovini: stanje i perspektive“
Datum događaja
07
Jun

Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet sa zadovoljstvom vas poziva da prisustvujete okruglom stolu pod nazivom „Pravni okvir arbitraže u Bosni i Hercegovini: stanje i perspektive“.

1