Konferencija: "Raznolikost i demokratsko upravljanje: Nasljeđe prošlosti, sadašnji izazovi i buduća usmjerenja?"

Konferencija: "Raznolikost i demokratsko upravljanje: Nasljeđe prošlosti, sadašnji izazovi i buduća usmjerenja?"
Datum događaja
12
Jun
Mjesto događaja
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 72, Sarajevo

Konferenciju organizuju Međunarodno udruženje za političke nauke kroz istraživački odbor RC14 - Politika i etnicitet, zajedno s RC13 - Demokratizacija u komparativnoj perspektivi, RC28 - Komparativni federalizam i višerazinsko upravljanje, RC44 - Sigurnost, sukob i demokratizacija i RC50 Politika jezika.

Univerzitet u Sarajevu, 12–15. juna 2019.

Konferencija će okupiti 200 naučnika iz oblasti političkih nauka i srodnih disciplina iz svih dijelova svijeta (SAD, Brazil, Pakistan, Japan, Irska, Belgija, Rusija, Švicarska, UK, Filipini, Mađarska, Australija, Danska, Austrija, Njemačka, itd.)

Na konferenciji će se govoriti o izazovima u izgradnji demokratskih institucija, te kako naslijeđe prošlosti utječe na sadašnjost i budućnost demokratskog upravljanja u etnički raznolikim društvima. Konferencija će pružiti priliku da se propita uloga lokalnih, nacionalnih, regionalnih i međunarodnih aktera u razvoju demokratije, prilagodbi etničkoj raznolikosti i oblikovanju političkih institucija.

Potvrđeni uvodničar je profesorica Kanchan Chandra sa Univerziteta New York.

Organizacijski odbor: Timofey Agarin, Queen's University of Belfast, Velika Britanija; Allison McCulloch, Univerzitet Brandon, Kanada; Damir Kapidžić, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Putne informacije - Lokalne informacije - Privremeni program - FAQ

Upiti se mogu poslati organizatorima na: rc14.ipsa@gmail.com 

Veb-stranica konferencije: rc14.ipsa.org

Konferencija