8. Rektorski forum Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana

8. Rektorski forum Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana
Datum događaja
30
Maj

Univerzitet u Sarajevu će 30. i 31. maja biti domaćin 8. Rektorskog foruma Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana. Radi se o događaju koji okuplja rektore univerziteta, članica foruma, a ove godine na Univerzitetu u Sarajevu okupit će petnaest rektora i drugih predstavnika univerziteta iz regije.

Prvog dana Rektorskog foruma bit će organiziran panel o budućnosti djelovanja univerziteta, sastanak radnih grupa, te izvještavanje o radu Rektorskog foruma i radnih grupa. Drugi dan Rektorskog foruma bit će posvećen četvrtoj radionici EUTOPIA MORE Western Balkans usmjerenoj na finansiranje istraživačke djelatnosti na međunarodnom, državnom i institucionalnom nivou.

Dvodnevni sastanak rektora i predstavnika univerziteta regije bit će i prilika za potpisivanje Sporazuma o osnivanju regionalne mreže centara za napredne studije u Jugoistočnoj Evropi (RECAS – Regional Network of Centres for Advanced Studies in Southeast Europe) u cilju unapređenja saradnje na naučnim, akademskim i stručnim područjima od zajedničkog interesa za sve uključene univerzitete.

Osnovan 2018. godine Rektorski forum Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana okuplja 31 univerzitet iz regije.  Rektorski forum Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana posvećen je unapređenju saradnje među univerzitetima i jačanju glasa akademskih institucija u ovom dijelu Evrope, rješavanju ključnih pitanja, promoviranju evropske politike u visokom obrazovanju i istraživanju unutar regije, razmjeni dobrih praksi, pripremi zajedničkih projekata, ujednačavanju zakonodavstva, poticanju razmjene osoblja i studenata itd. To je jedna od inicijativa koje su proizašle iz Berlinskog procesa, ideje za bolju integraciju jugoistočne Evrope. Za cilj ima promoviranje evropskih politika u nauci i visokom obrazovanju, razmjeni dobrih praksi, te jačanju saradnje na zajedničkim projektima.

Rektorskim forumom Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana predsjedava rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Snježana Prijić-Samaržija. Izabrana je za period od 1. oktobra 2023. do 30. septembra 2025. godine.

AGENDA | 8. Rektorski forum Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana