Sveučilište Sjever

Originalni naziv: Sveučilište "Sjever"
Država: Hrvatska
Grad: Koprivnica

Link: https://www.unin.hr/

Datum potpisivanja: 01.02.2019. godine
Trajanje sporazuma: 01.02.2029. godine
Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Kontakt: international@unin.hr, mobilnost@unin.hr
Telefon: +385 042/  493 338

Ranking: Webometrics