Erasmus+ mobilnost: Univerzitet u Grazu, Austrija

Rok

Više informacija o inostranoj instituciji

Dostupne oblasti prema sporazumu: https://online.uni-graz.at/
Link o dostupnim predmetima: kako pronaći odgovarajuće module: https://static.uni-graz.at/fileadmin/bib/downloads/studierende/incoming/ugo/bibwww_s_ugo_guidelines.pdf
Kontakt za više informacija sa inostrane institucije:erasmusplus.intl.incoming@uni-graz.at


Prijava

Period boravka:ljetni semestar 2023/2024 (februar - juni 2024)
Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (3), Nastavno osoblje (1), Nenastavno osoblje (0)
Vrsta mobilnosti: Bachelor, Master, PhD, Teaching
Rok za prijavu: 15.04.2023 (objavljeno 06.02.2023.)
Prijavljujete se tako što trebate poslati tražene dokumente (ispod) na email erasmus@unsa.ba do naznačenog roka.


Dokumenti koje trebate dostaviti:

Student
Nominacijsko pismo
Prepis ocjena

Osoblje
Nominacijsko pismo
Pozivno pismo od strane nastavnog osoblja sa Uni-Graza (domaćina)
Staff mobility agreement (Uni-Graz formular) - preuzmi
CV

Kako preuzeti i pripremiti tražene dokumente: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/


Napomena

  • Poruka koju smo dobili od kolega u Grazu: Due to the recent cyber-attack at our university and essential information for the implementation of the new incoming mobilities in the call 2022 not available yet, we regret to have to inform you that the University of Graz will not be able to host students in the Erasmus+ International program in the winter semester 2023/2024.
  • U ovoj fazi prijave na konkurs dostavljate samo tražene dokumente u konkursu. Ostale dokumente (dokaz o poznavanju jezika, pozivno pismo, ugovori, itd) ćete dostaviti nakon nominacije ukoliko vas obavijesti inostrana institucija.
  • Prednost pri selekciji se daje kandidatima koji se prvi put prijavljuju ili imaju manji broj mobilnosti ili koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu koji imaju manje mobilnosti.
  • Studenti se mogu prijaviti na samo jednu ili istovremeno na dvije institucije koje su dostupne u konkursu. Veoma je bitno da se u nominacijskom pismu označi prioritetna institucija. Studenti koji budu obaviješteni da su prvo dobili mobilnost za opciju broj 2 (bez rezultata za opciju broj 1) morati će se odmah izjasniti o prihvatanju ili o odustajanju kako bi se se mobilnost mogla dodijeliti drugim studentima na listi.
  • Za “training” mobilnosti prednost prilikom selekcije ima nenastavno osoblje.
  • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.
  • Nepotpune prijave ili netačno ispunjene dokumente (bez potpisa odgovornih osoba) nećemo prihvatiti.