Erasmus+ mobilnost Middle East Tehnički univerzitet (METU), Turska

Rok

Više informacija o inostranoj instituciji

Dostupne oblasti prema sporazumu: staff week
Link o dostupnim predmetima: http://ico.metu.edu.tr/training-mobility-2
Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: cbolgul@metu.edu.tr


Prijava

Period boravka: ljetni semestar 2022/2023 (12-16. juni2023. godine)
Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (0), Nastavno osoblje (0), Nenastavno osoblje (1)
Vrsta mobilnosti: Training
Rok za prijavu: 20.03.2023 (objavljeno 08.03.2023.)

Prijavljujete se tako što trebate poslati tražene dokumente (ispod) na email erasmus@unsa.ba do naznačenog roka.


Dokumenti koje trebate dostaviti:

Osoblje

  • Nominacijsko pismo
  • CV

Kako preuzeti i pripremiti tražene dokumente: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/


Napomena

  • Prijavljujete se za staff week iz oblasti internacionalizacije (period: 15-19. maj 2023).
  • Staff week je namijenjen za International Officers, Staff Responsible for Summer Schools, International Recruitment, Strategic Planning, International Career Offices, Erasmus+ KA1, KA2 & KA3 projects
  • Od kandidata se očekuje aktivno učešće i prezentiranje. 
  • U ovoj fazi prijave na konkurs dostavljate samo tražene dokumente u konkursu. O ostalim dokumentima ćete biti obaviješteni ukoliko vašu nomiciju prihvati inostrani univerzitet.
  • Prednost pri selekciji se daje kandidatima koji se prvi put prijavljuju ili imaju manji broj mobilnosti ili koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu koji imaju manje mobilnosti.
  • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.
  • Nepotpune prijave ili netačno ispunjene dokumente (bez potpisa odgovornih osoba) nećemo prihvatiti.