Erasmus+ mobilnost CU Lille, Francuska (teaching)

Rok

Više informacija o inostranoj instituciji

Dostupne oblasti prema sporazumu:

  • za nastavno osoblje: religija i teologija, biznis i administracija

Link o dostupnim predmetima: https://www.univ-catholille.fr/en
Kontakt za više informacija sa inostrane institucijeceline.piechowiak@univ-catholille.fr


Prijava

Period boravka: zimski semestar 2023/2024 (septembar 2023 - januar 2024)
Ko se može prijaviti i broj mjesta: Studenti (0), Nastavno osoblje (3), Nenastavno osoblje (0)
Vrsta mobilnosti: Teaching
Rok za prijavu: 15.05.2023 (objavljeno 07.02.2023.)
Prijavljujete se tako što trebate poslati tražene dokumente (ispod) na email erasmus@unsa.ba do naznačenog roka.


Dokumenti koje trebate dostaviti:

Osoblje
Nominacijsko pismo
Pozivno pismo od strane nastavnog osoblja sa inostrane institucije domaćina
CV

Kako preuzeti i pripremiti tražene dokumente: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/


Napomena

  • U ovoj fazi prijave na konkurs dostavljate samo tražene dokumente u konkursu. Ostale dokumente (ugovori, itd) ćete dostaviti nakon nominacije ukoliko vas obavijesti inostrana institucija.
  • Prednost pri selekciji se daje kandidatima koji se prvi put prijavljuju ili imaju manji broj mobilnosti ili koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu koji imaju manje mobilnosti.
  • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.
  • Nepotpune prijave ili netačno ispunjene dokumente (bez potpisa odgovornih osoba) nećemo prihvatiti.