Fakultet za upravu

Adresa
Igmanska 40A, Vogošća
Email
fakultet@fu.unsa.ba

Fakultet za upravu je osnovan 2005. godine i pridružena je članica Univerziteta u Sarajevu. Djelovanje u pravcu reforme javne uprave zasnovano prvenstveno na edukaciji novih visokostručnih kadrova za državnu službu i privatni sektor uključujući cjelokupno administrativno i rukovodeće poslovanje, a radi uspostavljanja funkcionalnog sistema uprave u BiH i doprinosa javnoj službi i privatnom sektoru po uzoru na praksu Evropske unije, osnovni je motiv osnivanja i djelovanja Fakulteta za upravu.

Na Fakultetu za upravu se prate tržišni trendovi i potrebe studenata te se omogućuje stručna praksa koja se dugi niz godina uspješno realizira u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u Kantonu Sarajevu i šire kao i sa drugim pravnim licima, s ciljem olakšanja prelaska sa studija na prvo radno mjesto. Također, omogućeno je dodatno obrazovanje kroz razmjenu studenata putem programa međunarodne saradnje Univerziteta u Sarajevu sa evropskim univerzitetima, zatim kroz rad u demonstratorskim timovima, te kroz učestvovanje na naučno-stručnim skupovima i projektima i dr.

Koncept studiranja: 4 + 1 + 3

Odsjeci: Jedinstven studij
Smjerovi: Uprava, Poslovna uprava, E-uprava

 

Odgovorna osoba
Dekan: Prof. dr. Emir Tahirović

43.900357, 18.350124