Propis

Pravilnik o službenim putovanjima na Univerzitetu u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 16. sjednici održanoj 10. 09. 2015. godine donio Odluku broj: 02-6242/15 kojom se usvaja Pravilnik o službenim putovanjima Univerziteta u Sarajevu.

Pravilnikom o službenim putovanjima Univerziteta u Sarajevu utvrđuje se način podnošenja zahtjeva i odobravanje službenog putovanja, uvjeti i visina naknade troškova službenog putovanja u zemlji i inostranstvu rukovodnog osoblja Univerziteta/organizacionih jedinica, predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta, drugog akademskog/naučnoistraživačkog/umjetničkoistraživačkog osoblja i zaposlenika Univerziteta/organizacionih jedinica te drugih osoba koje učestvuju u izvođenju naučno-nastavnog procesa i naučnoistraživačkog/umjetničkoistraživačkog rada na Univerzitetu/organizacionim jedinicama i druga pitanja u vezi sa službenim putovanjima.