Propis

Pravilnik o bitnim elementima ugovora o studiranju

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 23. redovnoj sjednici održanoj 12. 10. 2018. godine donio Odluku o donošenju Pravilnika o bitnim elementima ugovora o studiranju za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim sistemom na fakultetima/akademijama Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1095/18.

Pravilnikom o bitnim elementima ugovora o studiranju za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim sistemom na fakultetima/akademijama Univerziteta u Sarajevu utvrđuju se bitni elementi ugovora o studiranju koji se zaključuje između fakulteta/akademije Univerziteta u Sarajevu i studenta za period trajanja ciklusa studija, te druga pitanja od značaja za reguliranje međusobnih prava i obaveza između studenta i fakulteta/akademije Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa normama i standardima kvaliteta propisanim od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade.

Prijedlozi ugovora o studiranju za prvi, drugi, treći ciklus studija, integrirani, specijalistički i stručni studij čine sastavni dio ovog Pravilnika.