WORLD IP DAY 2024

Poziv za obilježavanje svjetskog dana intelektualnog vlasništva na Univerzitetu u Sarajevu
WORLD IP DAY 2024

U okviru aktivnosti naučno-istraživačkog projekta: “Značaj prava intelektualnog vlasništva u poticanju inovativnosti i kreativnosti na Univerzitetu u Sarajevu” (IVIK UNSA), koji realizira Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet uz podršku Centra za istraživanje i razvoj Univerziteta u Sarajevu, a koji sufinansira Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prvi put se na Univerzitetu u Sarajevu organizira obilježavanje Svjetskog dana intelektualnog vlasništva (World IP day 2024) 26. 04. 2024. godine.

Svjetski dan intelektualnog vlasništva (World IP Day) je ustanovljen 2000. godine na inicijativu država članica Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) i nudi jedinstvenu priliku da se Univerzitet u Sarajevu pridruži ostalim univerzitetima, istraživačkim institucijama i inovativnim kompanijama širom svijeta u proslavi moći inovacija i kreativnosti, te da na taj način pokaže kako intelektualne kreacije nastale u okviru našeg univerziteta doprinose izgradnji bolje budućnosti Bosne i Hercegovine i svijeta.

U ovogodišnjem World IP Day 2024 na Univerzitetu u Sarajevu učešće će uzeti: Institut za genetičko inžernjerstvo i biotehnologiju (INGEB), Farmaceutski fakultet, Mašinski fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Akademija likovnih umjetnosti, Akademija scenskih umjetnosti i Muzička akademija.

U periodu od 13:00 do 16:00h dana 26. 04. 2024. godine navedeni fakulteti, akademije i instituti će predstaviti zainteresiranoj javnosti svoj inovacijski i kreativni potencijal. 

 

Ovim putem Vas srdačno pozivamo da se uključite u obilježavanje „World IP Day-a 2024“!

S poštovanjem,

IVIK UNSA tim

Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet

Centar za istraživanje i razvoj

1

 

Plakat
Dodatak