Univerzitet u Sarajevu: 71 godina visokog obrazovanja u temeljima bosanskohercegovačkog društva

Pogledajte film o Univerzitetu u Sarajevu i prelistajte Monografiju
UNSA

 

2. decembar 1949. godine ostat će trajno zapisan kao početak promjene bosanskohercegovačke paradigme.

Naime, na današnji dan, prije 71 godinu osnovan je Univerzitet u Sarajevu. Dan osnivanja prvog univerziteta u Bosni i Hercegovini predstavlja jedan od najznačajnijih datuma u historiji naše zemlje, što je potvrdilo i vrijeme koje je uslijedilo. Čin osnivanja Univerziteta u Sarajevu predstavljao je svojevrsnu prijelomnicu u napuštanju dugovremene stagnacije i zapuštenosti, te otvaranju perspektive za brži društveno-ekonomski i općekulturni preobražaj bosanskohercegovačkog društva. U trenutku osnivanju našeg univerziteta u Bosni i Hercegovini je nedostajalo visokoobrazovanih kadrova, a općenito gledano, čak 80 posto stanovništva bilo je nepismeno. Od svog osnutka do danas Univerzitet u Sarajevu je sa svoja 22 fakulteta, tri akademije, pet instituta i jednom pridruženom članicom bosanskohercegovačkom društvu podario preko 175 hiljada diplomanata, preko 16.000 magistranata i 3.712 doktora nauka iz 43 naučne oblasti.

Novi naučni pristupi kao i rezultati i napori koji su iza njih stajali utrli su puteve širenja modernih naučnih pogleda i shvatanja problema života i rada kao i razvoja svih potencijala bosanskohercegovačkog društva.

Odgovorivši na iskušenja različite prirode kroz svoje postojanje, Univerzitet je danas na novoj prekretnici. Mijenjajući svoju organizaciju i usvajajući nove planove i programe koji su usaglašeni sa naučnim i obrazovnim trendovima u Evropi i svijetu, integrirani Univerzitet u Sarajevu paralelno sa tim nastoji sačuvati i svoju autonomiju, jer povijesnu odgovornost u oblikovanju bolje i ljepše budućnosti svih nas Univerzitet u Sarajevu može postići samo ako je autonoman i slobodan od svih vrsta lobija i pritisaka, bez obzira sa koje strane oni dolaze.    

I dalje ćemo stremiti ka dugoročno projektovanim ciljevima izvrsnosti. Naša je velika i časna društvena zadaća ne samo održati već i proširiti i unaprijediti ovo bogato i plemenito akademsko naslijeđe. I pored svih izazova koje su nam donijeli Bolonjski proces i opća kretanja u društvu, na Univerzitetu u Sarajevu zadržali smo standard kvaliteta univerzitetske diplome i na taj način spriječili devalvaciju znanja i nauke koja je omasovljenjem studiranja, nažalost, primjetno prisutna ne samo kod nas nego i u čitavom regionu. Zadržavanjem kvaliteta i standarda obrazovanja zadržali smo svoju prepoznatljivost koja je itekako cijenjena kako kod studenata tako i na tržišta rada, na čemu smo veoma zahvalni.

Svim  profesorima, saradnicima, uposlenicima i studentima čestitam 2. decembar sa željom da u vremenu koje je pred nama odolimo svim izazovima i ispunimo postavljene ciljeve!

Prof. dr. Rifat Škrijelj
Rektor Univerziteta u Sarajevu

 

 

U povodu 71. godišnjice Univerziteta u Sarajevu pružamo vam priliku da se kroz Monografiju podsjetite i upoznate sa nastankom i dosadašnjim radom najveće i najstarije univerzitetske institucije u Bosni i Hercegovini – Univerziteta u Sarajevu.

Monografija