Prezentacija projekta „Jačanje kapaciteta za implementaciju dvojnog obrazovanja u bh. visokom obrazovanju“ (DUALSCI)

DUALSCI

Na Univerzitetu u Sarajevu je 16. oktobra 2020. godine u okviru Erasmus+ sedmice održana prezentacija projekta „Jačanje kapaciteta za implementaciju dvojnog obrazovanja u bh. visokom obrazovanju“ (DUALSCI).

PDualScirezentirani su ciljevi projekta koji uključuju: povećanje kompetencija diplomanata i magistranata u skladu sa potrebama tržišta rada, povećanje zapošljivosti diplomanata i magistranata i njihove motivacije za studij, povećanje pristupačnosti visokog obrazovanja studentima iz domaćinstava sa niskom prihodima. U okviru prezentacije održana je i diskusija o temi mogućih modela provođenja dualnog obrazovanja u visokoškolskom okruženju u Bosni i Hercegovini sa posebnim fokusom na Univerzitet u Sarajevu.

O događaju: https://www.erasmusdays.eu/event/dual-education/

Prezentacija projekta „Jačanje kapaciteta za implementaciju dvojnog obrazovanja u bh. visokom obrazovanju“ (DUALSCI)
Prezentacija projekta „Jačanje kapaciteta za implementaciju dvojnog obrazovanja u bh. visokom obrazovanju“ (DUALSCI)
Prezentacija projekta „Jačanje kapaciteta za implementaciju dvojnog obrazovanja u bh. visokom obrazovanju“ (DUALSCI)
Prezentacija projekta „Jačanje kapaciteta za implementaciju dvojnog obrazovanja u bh. visokom obrazovanju“ (DUALSCI)
Prezentacija projekta „Jačanje kapaciteta za implementaciju dvojnog obrazovanja u bh. visokom obrazovanju“ (DUALSCI)