Počela Međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu

Počela Međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu

U cilju promocije Erasmus programa i umrežavanja Univerziteta u Sarajevu sa visokoobrazovnim institucijama širom Evrope, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu organizira Osmu međunarodnu sedmicu obuke za inostrano nastavno i nenastavno osoblje u periodu od 24. do 28. oktobra 2022. godine. Tim povodom, Univerzitet u Sarajevu je domaćin predstavnicima 12 visokoobrazovnih institucija koji dolaze iz sljedećih visokoobrazovnih institucija:

 1. Palacky Univerzitet u Olomoucu, Češka Republika
 2. Univerzitet Artois, Francuska
 3. Katolički univerzitet u Lilu, Francuska
 4. Univerzitet u Poitiersu, Francuska
 5. Philipps Univerzitet u Marburgu, Njemačka
 6. Univerzitet Saarland, Njemačka
 7. Univerzitet Ca' Foscari u Veneciji, Italija
 8. Politehnički institut u Beji, Portugal
 9. Univerzitet Alexandru Ioan Cuza iz Jašija, Rumunija
 10. Univerzitet u Geteborgu, Švedska
 11. Univerzitet Fatih Sultan Mehmet Vakıf, Turska
 12. Univerzitet u Glazgovu, Ujedinjeno Kraljevstvo

Univerzitet u Sarajevu, po uzoru na mnoge evropske univerzitete organizira aktivnosti u cilju što bolje promocije programa mobilnosti kao što je Erasmus+, te povećanja međunarodne dolazne i odlazne mobilnosti studenata, nastavno/naučnog i nenastavnog osoblja u cilju profesionalnog usavršavanja i akademskog napredovanja, kao i sticanja međunarodnog iskustva. Teme ovogodišnjeg Staff weeka su problemi i izazovi koje Erasmus koordinatori imaju prilikom implementiranja međunarodnih mobilnosti. Na ovaj način, na jednom mjestu kreirali smo prostor i platformu za razmjenu mišljenja i informacija o najboljim praksama u prevazilaženju prepreka u međunarodnim dolaznim i odlaznim mobilnostima.

U ponedjeljak, 24. oktobra održan je prvi dan posvećen predstavljanju zemlje i grada domaćina, Bosne i Hercegovine i Sarajeva, Univerziteta u Sarajevu, kao i rada Službe za međunarodnu saradnju i programa internacionalizacije. Nakon toga, organizovana je posebna UNSA kulturna i edukativna tura i obilazak nekih od članica Univerziteta u Sarajevu. Naši inostrani gosti su prvo posjetili Muzičku akademiju i dobili priliku da se upoznaju sa programom i radom ove institucije, te obiđu prostorije čiji su zidovi svjedoci burne historije i umjetnosti u Sarajevu i BiH. Prodekanesa za međunarodnu saradnju prof. dr. Amila Ramović predstavila je historiju ove institucije na kojoj su tokom agresije na BiH održani brojni koncerti čuvajući do posljednjeg daha duh opkoljenog grada i njegovih stanovnika. Nakon toga, tura je nastavljena prema Katoličkom bogoslovnom fakultetu gdje su se, u društvu prodekana za znanost prof. Josipa Kneževića i prodekana za nastavu prof. Olivera Jurišića, mogli upoznati sa dugogodišnjom tradicijom katoličke teologije na ovim prostorima, te prošetati prekrasnom crkvom Svetog Ćirila i Metodija.  Gosti su posjetili i biblioteku ovog fakulteta gdje im je mr. sci Irena Pejić, viša bibliotekarka, predstavila bogat bibliotečki fond. Tura je nastavljena na Fakultetu islamskih nauka gdje ih je dočekao prodekan za međunarodnu saradnju prof. dr. Aid Smajić. Naši gosti su dočekani sa bosanskom ružom i slatkišima, a povodom obilježavanja mjeseca mevluda, naši gosti su imali priliku da čuju izvođenje ilahija u interpretaciji hora Fakulteta islamskih nauka, te predavanja o Fakultetu, njegovoj historiji i islamu u Sarajevu i Bosni i Hercegovini od strane prodekana Smajića. Kao pravi domaćini, turneja je završena bosanskom kafom gdje su gosti uživali u simbiozi kultura, religija i infrastrukture, s čime se Univerzitet u Sarajevu itekako može ponositi.

Kroz petodnevni program Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu omogućava učešće u raznim prezentacijama, seminarima, radionicama, te umrežavanje među partnerima i razmjenu dobrih praksi i iskustava. Pored toga, ovo je savršena prilika za promociju Sarajeva i Bosne i Hercegovine i predstavljanje Univerziteta u Sarajevu kao ozbiljnog i potencijalnog partnera za mnoge međunarodne projekte.

Počela Međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Počela Međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Počela Međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Počela Međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Počela Međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Počela Međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Počela Međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Počela Međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Počela Međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Počela Međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Počela Međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Počela Međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Počela Međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu
Počela Međunarodna sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu