Održana radionica „Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori”

Projekat Trans2Work

Univerzitet u Sarajevu i Profil Management Consulting d.o.o. organizirali su radionicu u okviru EU projekta „Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“ (Trans2Work), koja je održana 17. januara 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

Ciljevi radionice bili su:
•    predstavljanje projekta poslodavcima, akademskom osoblju, studentima, predstavnicima nevladinog sektora, medijima i generalnoj javnosti, te izvještavanje o trenutnoj fazi projekta,
•    razmjena iskustava i mišljenja o potrebi i mogućnostima povezivanja visokoškolskog obrazovanja i tržišta rada,
•    povezivanje institucija visokog obrazovanja sa radnim okruženjem koje je prilagođeno osobama sa invaliditetom,
•    senzibilizacija poslodavaca za razumijevanje potreba osoba sa invaliditetom u cilju kreiranja i ponude odgovarajućih radnih mjesta.

U ime rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja riječi dobrodošlice učesnicima radionice uputila je prorektorica za kvalitet prof. dr. Maida Čohodar-Husić, istakavši da je ovo jedna od aktivnosti u sklopu implementacije projekta Trans2Work na koji su svi na Univerzitetu u Sarajevu iznimno ponosni.  
„U okviru implementacije projekta Trans2Work u toku je postupak nabavke vrlo sofisticirane opreme koja će unaprijediti kvalitetu studiranja i rada studentima sa invaliditetom. Iskustva u radu Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama na Univerzitetu u Sarajevu, osnovanog 2012. godine, rezultirala su spoznajama da je studentima potrebno ponuditi i pravnu i psihološku pomoć, te pomoć kod odabira budućeg zanimanja. To dovodi do prerastanja Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama u Ured za podršku studentima Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu u novembru 2017. godine, a za koordinatoricu je izabrana prof. dr. Lejla Kafedžić. Ured će, osim pružanja podrške studentima sa invaliditetom, biti i centar za psihološku, pravnu pomoć te karijerno savjetovanje”, navela je prorektorica Čohodar-Husić i na kraju svog obraćanja poželjela da pozitivni primjeri zapošljavanja osoba sa invaliditetom potaknu i druge poslodavce na pozitivno djelovanje u ovom pravcu.

Osim prorektorice, obraćanje skupu su imali dr. Lejla Hodžić, članica tima Univerziteta u Sarajevu, koja je govorila o trenutnom statusu projekta, gospođa Nejra Šabić, predstavnica Fonda za rehabilitaciju i zapošljavanje, koja je govorila o trenutnoj situaciji na tržištu rada kada je u pitanju zapošljavanje osoba sa invaliditetom, gospodin Mladen Pandurević, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, koji je prisutne upoznao sa trenutnom situacijom na tržištu rada iz aspekta poslodavaca. O iskustvima rada sa studentima sa invaliditetom u okviru projekta prisutnima su govorile dr. Ranka Perućica sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu i dr. Lejla Kafedžić sa Univerziteta u Sarajevu. Gospođa Amra Džindo, članica tima iz PROFIL MC d.o.o., predstavila je trening za poslodavce koji je rezultat projekta, a gospođa Adisa Tufo, predstavnica Čip-sistema d.o.o., govorila je o iskustvu zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Skup je pratila zanimljiva i plodonosna diskusija iz koje su proizišli značajni zaključci i preporuke.

Poslodavci koji su bili prisutni na radionici su: Sarafon d.o.o., Porsche BH, Lutrija BiH, USAID, BH Telecom, Promente, Čip-sistemi d.o.o., Bingo Tuzla d.o.o., Volkswagen Sarajevo d.o.o. Radionici su prisustvovali i studenti i akademsko osoblje. Gospođa Jasminka Proho, tumač znakovnog jezika, osigurala je da svi prisutni imaju jednake mogućnosti za sudjelovanje u radionici.

Univerzitet u Sarajevu je jedan od 22 partnera uključena u realizaciju projekta Erasmus+ „Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“. Cilj projekta je poboljšati kvalitet i relevantnost procesa tranzicije od školovanja do zaposlenja visokoobrazovanih studenata sa invaliditetom u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Projekat Trans2Work osmišljen je da: pripremi i unaprijedi institucije visokog obrazovanja da podrže studente sa invaliditetom u njihovom prelasku od visokoškolskog obrazovanja do tržišta rada, u skladu sa standardima i politikom EU, poveže institucije visokog obrazovanja sa radnim okruženjem koje je prilagođeno osobama sa invaliditetom, prilagodi tranzicijske mogućnosti i vještine sa praksom i politikom EU, te
pripremi poslodavce za bolje razumijevanje potreba zaposlenih osoba sa invaliditetom u cilju kreiranja i ponude odgovarajućih radnih mjesta. Osnovna ciljna grupa projekta je grupa sadašnjih i budućih diplomiranih studenata sa invaliditetom i poslodavaca iz javnog i privatnog sektora.

U projektu učestvuju 22 partnera: šest partnera iz Bosne i Hercegovine – Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Banjoj Luci, NVO Humanitarna organizacija „Partner“, „Profil MC“ d.o.o., „PROCOM“ d.o.o.; sedam partnera iz Srbije – Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet „Metropolitan“ u Beogradu, NVO Asocijacija studenata sa hendikepom iz Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije, Poslovna asocijacija „Unija Čačak 2000“, Balkanska mreža za obrazovanje na daljinu BADEN Srbija; četiri iz Crne Gore – Univerzitet u Crnoj Gori, Univerzitet u Donjoj Gorici, Asocijacija mladih sa poteškoćama u Crnoj Gori, Agencija za zapošljavanje Crne Gore, te partneri – NVO „Gnosi“ iz Soluna (Grčka), Univerzitet u Mariboru, Univerzitet u Varšavi, DEKRA Akademie Gmbh iz Republike Njemačke i Univerzitet Makedonija u Solunu, koji je koordinator projekta. 
 

Projekat Trans2Work
Projekat Trans2Work
Projekat Trans2Work
Projekat Trans2Work
Projekat Trans2Work
Projekat Trans2Work
Projekat Trans2Work
Projekat Trans2Work