Održan naučni skup "Genocid nad Bošnjacima i demografske promjene u bosanskohercegovačkom entitetu RS od 1992. do 2022. godine"

Održan naučni skup "Genocid nad Bošnjacima i demografske promjene u bosanskohercegovačkom entitetu RS od 1992. do 2022. godine"

 

Institut za bošnjačke studije Bošnjačke zajednice kulture "Preporod“, u saradnji s Institutom za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, te Bosanskim kulturnim centrom Kantona Sarajevo, jučer je u Sarajevu organizovao naučni skup "Genocid nad Bošnjacima i demografske promjene u bosanskohercegovačkom entitetu RS od 1992. do 2022. godine".

Tema naučnog skupa je aktuelna i referira na trenutne događaje u RS-u, a namjera je i cilj organizatora je bila da se toj temi pristupi dublje, sadržajnije, suštinskije nego li je to slučaj u dnevnoj sferi tretiranja tog pitanja.

Tokom skupa, govornici su istakli kako su genocidne namjere i izvršenje genocida su u cijelosti promijenile etničku sliku u bosanskohercegovačkoj administrativnoj jedinici Republika Srpska, ali danas zabrinjava podrška etničkom čišćenju tog prostora mirnodopskim sredstvima, a to je uskraćivanje elementarnih građanskih, individualnih i kolektivnih prava.
Potpredsjednik bosanskohercegovačkog entiteta Republika srpska Ramiz Salkić rekao je da je cilj informirati javnost o relevantnim činjenicama kako se ne bi dozvolila revitalizacija i revizija historije.

"Na prostoru koji se sada administrativno zove entitet RS je 1991. godine živjelo oko 440.000 Bošnjaka, a 2013. godine je popisano 170.000 Bošnjaka. To nam govori da je 270.00 ljudi ubijeno ili protjerano tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu", pojasnio je Salkić.

Tvrdi da danas u RS živi manje od 100.000 Bošnjaka.

"Dakle, oko 70.000 ljudi je ponovo protjerano sistemskom diskriminacijom i stvaranjem nemogućih uvjeta za život Bošnjaka koji su se vratiti na prostor entiteta RS", objasnio je Salkić, ističući da su to činjenice koje ne može niko pobiti.

Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" Sanjin Kodrić kazao je da žele poslati poruku, ali i držati u javnosti živim sjećanje na period od 1992. pa do danas.

"Cilj konferencije je da se naučno odgovori na pitanja šta je genocid značio u slučaju demografskih promjena u RS. To je jedini realan način da konkuriramo nečinjeničnim i ideološkim narativima koji žele osporiti činjenične istine o genocidu i njegovim posljedicama", istakao je.

Prof. dr. Rasim Muratović, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu je između ostalog rekao: "Prvo, na Republiku Bosnu i Hercegovinu je izvršena klasična oružana agresija. Genocid nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini je dobro osmišljen i izvršen planski, sistematski i organizovan. Bosanskohercegovački entitet Republika Srpska je genocidna tvorevina velikosrpskog nacizma, nastala na teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava. Za našu državu bilo bi pogubno prestati govoriti i pisati o činjenicama. Kukavičluk i zaborav nisu rješenje jer bi to značilo da smo poklekli pred nepravdom. Umjesto navikavanja na nemoralnu propagandu moramo imati snagu, znanje i karakter da cijelom svijetu predočimo i afirmišemo antifašističke vrijednosti koje su u temelju naše države Bosne i Hercegovine."

Predstavnik Instituta za historiju Jasmin Medić je kazao da je u Bosanskoj krajini drastične zabilježila demografske promjene.

Cilj im je, dodao je, ukazati na činjenici da je 1991. godine prema popisu stanovništva u deset općina u RS, Bošnjaci bili u relativnoj ili apsolutnoj većini."

"Prvenstveno ratnim zločinima je ta demografska struktura promijenjena i entitet RS je danas jednonacionalog entitet", kazao je Medić.

Muamer Džananović, naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, kaže da je "velikosrpska odnosno velikosrbijanska ideologija definisana u strateškim ciljevima srpskog naroda u Bosni i Hercegovini podrazumijevala, prvim ciljem, eliminaciju drugih naroda, prije svih Bošnjaka, sa prostora koji su smatrani da pripadaju njima".

"Hiljade Bošnjaka, konkretno u Podrinju, je ubijeno i protjerano već 1992., a nakon agresije nije se odustalo od te zločinačke ideologije. Bošnjaci danas u podrinjskim gradovima, od Višegrada, Foče do Zvornika, preko Vlasenice i Bratunca, apsolutna su manjina i na razne načine im se poručuje da tamo nema mjesta za njih. Srpsko stanovništvo koje je dominantna etnička skupina u RS-u je po demografskim pokazateljima ekstremno staro stanovništvo i tamo imamo jednu potpunu besperspektivnost. Preduslov za značajnije promjene je pomirenje, a da bi do toga došlo, mora se u potpunosti odbaciti genocidna ideologija i krenuti jednim perspektivnijim putem", poručuje Džananović.

Naučni skup okupio je 15 izlagača iz različitih disciplina humanističkih i društvenih nauka, uz pokroviteljstvo potpredsjednika bosanskohercegovačkog entiteta RS Ramiza Salkića.

Tokom 2022. godine planirano je i objavljivanje izlaganja koja će biti predstavljena na skupu u tematskom broju Radova Instituta za bošnjačke studije Bošnjačke zajednice kulture "Preporod".

Preuzeto sa web stranice Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

Održan naučni skup "Genocid nad Bošnjacima i demografske promjene u bosanskohercegovačkom entitetu RS od 1992. do 2022. godine"
Održan naučni skup "Genocid nad Bošnjacima i demografske promjene u bosanskohercegovačkom entitetu RS od 1992. do 2022. godine"
Održan naučni skup "Genocid nad Bošnjacima i demografske promjene u bosanskohercegovačkom entitetu RS od 1992. do 2022. godine"