Objavljen rad u Q1 časopisu Results in Mathematics

Objavljen rad u Q1 časopisu Results in Mathematics

Nakon što je 2021. u Q1 časopisu Mathematics of Computations korigovao Friedman-Jorgenson-Kramer algoritam i, postigao 100 miliona puta bolju procjenu gornje granice za Faltingsovu delta funkciju, dr. Muharem Avdispahić, dr.h.c., profesor emeritus Odsjeka za matematičke i kompjuterske nauke Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta je u upravo objavljenom radu u Q1 časopisu Results in Mathematics proširio algoritam na generalni slučaj otklanjajući uslov o dužini prostih geodezijskih linija i dobio rezultate i za interesantnu familiju površi za koje to ranije nije bilo moguće.

 

Rad se može pogledati na sljedećem linku:

https://link.springer.com/article/10.1007/s00025-024-02211-6