Obavještenje o zakazivanju prezentacije radne verzije doktorske diertacije kandidata dr. Indire Mujić Jahić

Stomatološki fakultet sa klinikama

UNIVERZITET U SARAJEVU -

STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

Mr. dr. INDIRA MUJIĆ JAHIĆ, student III ciklusa – doktorskog studija, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: „Komparacija kliničkih i mikrobioloških rezultata liječenja hroničnog parodontitisa subgingivalnom kiretažom i režanj operacijom uz primjenu diodnog lasera valne dužine 445 NM“, dana 27. 10. 2021. godine u 12:00 sati na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, pred Komisijom imenovanom Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-21-146/20 od 30.09.2020. godine