Obavještenje o prezentaciji rezultata radne verzije projekta doktorske disertacije Amre Bande, MA

Prirodno-matematički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU 
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET  


O B A V J E Š T E NJ E
o prezentaciji rezultata radne verzije projekta doktorske disertacije

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Amra Banda, MA,studentica III ciklusa – doktorskog studija geografije, smjer Turizam i zaštita životne sredinePrirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će rezultate radne verzije projekta doktorske disertacije pod nazivom  

„Atrakcijska osnova planinskog prostora Bosne i Hercegovine kao podloga za razvoj selektivnih oblika turizma”,

dana 06.02.2020. godine (četvrtak) u sali 611/VI Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa početkom u 11,00 sati.