Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije mr. Nermina Zijadića

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

O B A V J E Š T E N J E

Mr. Nermin Zijadić, dipl.ing. saobraćaja i komunikacija, student III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, pristupit će javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom: „Prilog izučavanju sistema upravljanja i eksploatacije manevarskih površina na aerodromnima“. Odbrana će se održati u ponedeljak, 01.06.2020. godine u Plavom amfiteatru Fakulteta za saobraćaj i komunikacije sa početkom u 11:30 sati.

SEKRETAR VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA

DOC. DR. AHMED AHMIĆ