Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidatkinje Jelene Knežević

Šumarski fakultet

ŠUMARSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Na Šumarskom fakultetu u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije, kandidatkinje Jelene Knežević, magistra šumarstva, pod naslovom:

" Efekti rada šumskih zglobnih traktora Ecotrac 55V i Ecotrac 120V u zavisnosti od najvažnijih uticajnih faktora"

Odbrana će se održati 27. novembra 2020. godine, sa početkom u 12:00 sati, u sali 203 na Šumarskom fakultetu, Zagrebačka 20., Sarajevo.
 
U skladu sa epidemiološkom situacijom na odbrani može prisustvovati Komisija, kanidadat i zapisničar.    

Doktorska disertacija se može pogledati u Biblioteci Fakulteta.

Javni pristup odbrani omogućen  je putem  Zoom platforme uz predhodnu prijavu zainteresovanih na e-mail a.vranovic@sfsa.unsa.ba, do 25.11.2020. godine.