Izgradnja kvalitetnog i konkurentnog obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini

Izgradnja kvalitetnog i konkurentnog obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini

Sa Univerziteta u Sarajevu i iz sarajevskih gimnazija poručuju da je broj gimnazijalaca u Kantonu Sarajevo smanjen na zabrinjavajući nivo

Danas je u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu održan sastanak rektora prof. dr. Rifata Škrijelja i direktora sarajevskih gimnazija. Cilj sastanka je unapređenje obrazovnog sektora i kreiranje atraktivnih politika za zadržavanje mladih u Bosni i Hercegovini. 

Razgovarano je o aktuelnom stanju u obrazovanju u Kantonu Sarajevo, s posebnim naglaskom na gimnazijsko i univerzitetsko obrazovanje. Tim povodom istaknuto je da je broj upisanih gimnazijalaca u Kantonu Sarajevo smanjen na historijski minimum. Direktor Gimnazije Obala gospodin Benjamin Hedžić je izjavio: „Ako se upisnom politikom smanjuje broj učenika u školama koje učenike pripremaju za fakultete, to se direktno odražava i na broj upisanih studenata na Univerzitet u Sarajevu, što dugoročno nije u skladu sa strategijom obrazovanja u Kantonu Sarajevo.“ Posljednjim popisom u BiH evidentirano je i alarmantno niska stopa visokoobrazovanog stanovništva, te je istaknuto da se ovom problematikom treba urgentno baviti. 

Rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Rifat Škrijelj je istakao važnost saradnje Univerziteta i gimnazija, kao škola koje rade po programima koji učenike usmjeravaju i pripremaju za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama. Cilj obrazovne politike u Bosni i Hercegovini treba biti jačanje kvalitetnog obrazovnog sistema koji će motivirati mlade ljude da nastave svoje školovanje na Univerzitetu u Sarajevu i doprinesu razvoju društva.

Sudionici sastanka zaključili su i to da je nužno promijeniti upisnu politiku u srednje škole, gdje bi se gimnazijama odobrio veći broj upisnih mjesta, jer je evidentno da je interesovanje za ove škole najveće, kao i potreba za budućim studentima. Kao doprinos zajedničkog nastupa najavljen je Okrugli sto na temu „Obrazovanje za bolju budućnost“ koji će se održati 5. juna 2018. u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. 

Izgradnja kvalitetnog i konkurentnog obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini
Izgradnja kvalitetnog i konkurentnog obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini