Interdisciplinarni master program iz nutricionizma otvoren predavanjem profesora Willetta sa Univerziteta Harvard

Prof. dr. Walter Willett

U svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu u srijedu 11. oktobra 2017. godine predavanjem prof. dr. Waltera Willetta sa Univerziteta Harvard otvoren je interdisciplinarni master program iz nutricionizma.
Uz riječi dobrodošlice profesoru Willettu, rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj je naveo da Univerzitet u Sarajevu pokretanjem studijskog programa iz oblasti nutricionizma želi dati svoj skromni doprinos čovječanstvu, te naglasio da nutricionizam kao novi master program na Univerzitetu u Sarajevu počinje entuzijazmom doc. dr. Irzade Taljić, koja je svoju ideju pretvorila u studijski program.
„Kao znanost o ulozi prehrane, nutricionizam nas uči da možemo živjeti u harmoniji sa prirodom i da je priroda u nama i da smo mi dio nje. Zato je od izuzetne važnosti da Univerzitet u Sarajevu prepoznaje svjetske trendove obrazovanja i uvrštava ovakve programe u nastavni proces. Zasigurno će prve generacije stručnjaka iz ove oblasti igrati zapaženu ulogu u budućnosti kreiranja društva kada je riječ o prehrani i zdravlju“, istakao je rektor Škrijelj, te prvoj generaciji studenata, uz uspješan rad, poželio da svojim znanjem i angažmanom utječu na promjenu svijesti kada su u pitanju prehrambene navike stanovništva.
Internacionalni master program iz nutricionizma predstavila je voditeljica studija doc. dr. Irzada Taljić, te naglasila da ovim studijem Univerzitet u Sarajevu postaje bogatiji za jedan savremeni i perspektivni studijski program u okviru kojeg će biti educiran novi stručni kadar koji će sigurno moći odgovoriti na izazove koje sadašnjica postavlja. Doc. dr. Irzada Taljić je izrazila zadovoljstvo što studij počinje predavanjem uvaženog profesora Willetta sa Univerziteta Harvard, najcitiranijeg naučnika iz oblasti nutricionizma i utemeljitelja nutritivne epidemiologije, koji je također u svom obrazovanju spojio poljoprivredu, prehrambenu tehnologiju i zdravstvo.
Prof. dr. Walter Willett je u toku svog predavanja govorio o ishrani i djelovanju hrane na ljudski organizam – rast, razvoj, funkcije, koncentraciju te efikasnost tokom svih faza životnog ciklusa u zdravlju i bolesti. Govoreći o temi „Ishrana i zdravlje: Izvještaj o napretku“, profesor Willett je, između ostalog, predstavio i efekte trans i zasićenih masti na povećanje lipida u krvi, tipove masnoće u ishrani i rizik od koronarnih bolesti srca, te tipove masnoće i ukupnu smrtnost.
Profesor Willett je potcrtao da se stopa koronarnih bolesti srca može značajno smanjiti pravilnom prehranom ali i da je to nemoguće postići zamjenom zasićenih masti ugljikohidratima; da bismo trebali napustiti preporuke koje se tiču procenta energije iz masnoća i izbjegavati pejorativne reference „masnoća” i „masna hrana”, te da se savjeti vezani za masnoće u ishrani trebaju fokusirati na zamjenu zasićenih i trans masnoća sa biljnim uljem, pri čemu trebamo voditi računa da su zastupljene N-3 masne kiseline.

Prof. dr. Walter Willett je profesor nutricionizma i epidemiologije na Univerzitetu Harvard, jedan od utemeljitelja discipline nutriciona epidemiologija i vodeći istraživač kohort studije Nurses' Health Study II. Profesor Willett je više od 40 godina svog znanstvenog rada posvetio razvoju i evaluaciji metoda, koristeći kako upitnike tako i biohemijske pristupe za izučavanje efekata prehrane na pojavu velikog broja učestalih oboljenja. Čak 25 godina je bio na čelu Katedre za nutricionizam na Univerzitetu Harvard, a napustio je tu poziciju u januaru ove godine, u 72. godini. Objavio je preko 1700 originalnih znanstvenih radova i osvrta, ponajviše o faktorima rizika određenih životnih stilova za pojavu srčanih bolesti, malignih i drugih oboljenja. Njegova knjiga „Nutritional Epidemiology“, koju je objavio Oxford University Press, doživjela je čak tri izdanja. Dr. Willett je međunarodno najcitiraniji naučnik iz oblasti nutricionizma i kliničke medicine te dobitnik zavidnog broja nagrada za svoja istraživanja.

Prezentacija prof. dr. Waltera Willetta

Prof. Dr. Walter Willett
A lecture by Harvard University professor Willett
Prof. Dr. Rifat Škrijelj, UNSA Rector
Doz. Dr. Irzada Taljić
A lecture by Harvard University professor Willett
A lecture by Harvard University professor Willett
A lecture by Harvard University professor Willett
A lecture by Harvard University professor Willett
Prof. Dr. Walter Willett
A lecture by Harvard University professor Willett