FAbLab: Poziv za prijave na besplatnu Winter STEM školu 3D printanja

FAbLab: Poziv za prijave na besplatnu Winter STEM školu 3D printanja

Otvorene su prijave za besplatnu Winter STEM school, školu koja nudi priliku da razvijate sebe i svoje vještine u poljima neformalnog obrazovanja.

STEM radionica je osmišljena da na zabavan način nauči mlade o 3D tehnologijama gdje će kroz izradu projekata (prototip proizvoda) koji su zasnovani na njihovim idejama, naučiti kako da zajedno rade, istražuju, inoviraju ali i nauče kako da uče, što će biti motivacija za njihovo daljnje cjeloživotno učenje. Kroz timski rad na STEM radionicama ideje i identificirani izazovi mladih će se pretvoriti u fizičke prototipove na kraju radionice. Na ovaj način podstaknuće se i interes učesnika radionice za daljnje istraživanje i/ili edukaciju iz STEM polja koja obezbjeđuju veću mogućnost zapošljavanja u budućnosti.

Osnovne informacije o programu:

• Prijaviti se mogu srednjoškolci i studenti
• Radionica uključuje četiri sata edukacije i prakse
• Lokacija održavanja radionice: FabLab BiH
• Termin održavanja radionice: Subota od 12h do 16h
• Planirano je startati sa prvom radionicom u subotu 4. 2.
• Grupa broji 10 članova
• Maksimalan broj polaznika: 50

KROZ OVU STEM RADIONICU IMAT ĆETE PRILIKU proći kroz cjelokupan proces od ideje do izrade gotovog proizvoda. Taj proces podrazumijeva kreiranje 3D modela u nekom od softvera za 3D modeliranje, zatim konvertovanje tog modela u STL format. Nakon toga ćete dobiti osnovna znanja vezana za 3D slicer sotvere. Zatim ćete pripremljeni model za 3D printanje preko G koda unijeti u 3D printer, podesiti osnovne parametre i pokrenuti printanje. Svu ovu proceduru ćete imati priliku sami da prođete uz nadzor i upute naših edukatora. Pored svega toga proći ćemo i post-procesiranje odnosno, obradu modela nakon završenog 3D printanja. Cilj nam je da usvojite dovoljno znanja i vještina kako biste sami mogli ponoviti ovaj cjelokupan proces, i polako se uvoditi u "3D svijet", odnosno svijet aditivne proizvodnje.

Projekat je podržan od Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS.

Prijave možete izvršiti preko linka
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi7SZuthvFoAljVEgkPM7c_CVSxBvg7_OcbB9nQDnKqK6vSQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3rYyS6IcV0lt4Oy8wv3Q1OqVd3sDVuKyNU2eGa3OSQYNzVIfe53jd6-YM

Za više informacija možete nam pisati na Facebook-u ili Instagram-u (FabLab BiH) ili putem maila: info@fablab.ba

Udruženje Association FabLab je neprofitna organizacija koja podržava STEM edukaciju i pomaže razvoj inovativnih rješenja za pojedince, poduzetnike, škole/univerzitete i kompanije. Dio smo svjetske mreže od 1,800 laboratorija podržanih od strane MIT-a i njihove globalne organizacije Fab Foundation i FabLab Network-a. Svrha našeg FabLab-a je da učinimo nauku i inovacije pristupačne svima, te smo trenutno prvi i jedini oficijalno priznat laboratorij za digitalnu fabrikaciju (3D printing) u BiH. FabLab služi kao mjesto za razvoj ideja i izradu prototipa raznih projekata, kao i predmeta i proizvoda uz primjenu naprednih tehnologija.