Boravak studenata Mašinskog fakulteta na Univerzitetu UTBM u Francuskoj

Boravak studenata Mašinskog fakulteta na Univerzitetu UTBM u Francuskoj

Šest studentica i studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu započinje svoj jednosemestralni boravak na Univerzitetu UTBM (Universite De Technologie De Belfort – Montebeliard) u Francuskoj sa kojim Mašinski fakultet ima potpisan ugovor o mobilnosti. Studentice i studente su dočekali profesori Univerziteta UTBM i predstavnici Ureda za međunarodnu saradnju.

Studenti Mašinskog fakulteta na Univerzitetu UTBM
Studenti Mašinskog fakulteta na Univerzitetu UTBM
Studenti Mašinskog fakulteta na Univerzitetu UTBM
Studenti Mašinskog fakulteta na Univerzitetu UTBM