Bh. genetičari domaćini niza međunarodnih naučnih skupova i radionica iz oblasti genetike

INGEB

Niz naučnih sastanaka, skupova i radionica u oblasti genetike, a u okviru različitih evropskih COST (European Cooperation in Science and Technology) akcija, počinje 4. septembra 2019. godine aktivnostima čiji je domaćin Udruženje za genetičko očuvanje bh. endemičnih i autohtonih resursa „Genofond“ uz podršku Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB) Univerziteta u Sarajevu. Ove aktivnosti će se G-Bikerealizirati u okviru Genomic BIodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems (G-BiKE) COST akcije čiji je voditelj dr. sc. Cristiano Vernesi iz Italije. Navedeni projekat će biti realiziran u periodu 2018–2023, a već su zabilježeni značajni kolaborativni pomaci. Misija projekta je povezivanje naučnika, upravljača i korisnika prirodnih dobara širom Evrope kako bi se ukazalo na značaj primjene naučnih saznanja iz oblasti genetike i genomike u zaštiti biljnog i životinjskog svijeta. Glavna ideja G-BiKE projekta je uspostavljanje sistema korištenja genomskih podataka kao standardnog alata u programima zaštite životne sredine, populacija i vrsta biljnog i životinjskog svijeta uz standardizaciju protokola za detekciju i praćenje genetičkog diverziteta vrsta i njihovog adaptivnog potencijala na nivou Evropske unije. Ova novoformirana mreža naučnika iz 32 države Evrope će u toku projekta nastojati da po uzoru na bicikl, shodno svome akronimu, poveže dva ključna segmenta (točka) u programima zaštite ekosistema: naučnike, s jedne strane, i sve one koji direktno primjenjuju programe zaštite ekosistema, s druge strane. Predstavnici Bosne i Hercegovine u ovom projektu su Emina Šunje, MA (Prirodno-matematički fakultet, UNSA), mr. Adi Habul (Fond za zaštitu okoliša FBiH), dr. sc. Belma Kalamujić-Stroil (Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, UNSA) i dr. sc. Branislav Cvjetković (Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci). Naučni program akcije je podijeljen na pet tematskih cjelina koje su operativno organizirane kao radne grupe. Tim iz Bosne i Hercegovine će učestvovati u radu grupe čiji je glavni fokus diseminacija znanja o genetičkoj raznolikosti i adaptivnim kapacitetima ekosistema u široj evropskoj javnosti, izvan tipičnih zajednica naučnika i praktičara. Aktivnosti ove grupe podrazumijevaju organizaciju edukativnih događaja u zoološkim i botaničkim vrtovima, razvoj koncepta građanina naučnika, izradu online edukativnih materijala (video, vebinari, animirani filmovi), promociju multidisciplinarnog pristupa problematici zaštite okoliša kroz uključivanje umjetnika i novinara te komunikaciju s EU i nacionalnim tijelima zaduženim za pitanja okoliša. Od 4. do 6. septembra GENOFOND i INGEB će održati sastanci i mini simpozij, a cjelokupan događaj će biti okončan G-Biking biciklističkom vožnjom kroz zaštićeno područje, Veliku aleju na Ilidži. Cjelokupan program će ugostiti preko 50 učesnika iz cijele Evrope.

U oktobru će bh. genetičari biti domaćini i radionice „Comet Workshop – Basic comet assay techniques“ u okviru hCOMET – The comet assay as a human biomonitoring tool (CA15132) COST akcije. Ova dvodnevna radionica će biti održana 5. i 6. oktobra 2019. godine u INGEB-u kao satelitni događaj Prvog kongresa genetičara u BiH s međunarodnim učešćem, koji će se održati od 2. do 4. oktobra 2019. u hotelu Holiday. Inače, Prvi kongres genetičara u BiH s međunarodnim učešćem je treći u nizu naučnih skupova u organizaciji Udruženja genetičara u BiH (GENuBiH), nakon uspješno realiziranih simpozija genetičara u Sarajevu 2011. i u Banjoj Luci 2015. godine. 

U novembru će se održati radionica u okviru COST akcije Gene Regulation Ensemble Effort for the Knowledge Commons (CA15205).