Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Konkurs za izbor u istraživačko zvanje - Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

FASTO

Na osnovu člana 29. stav (2) Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:26/16), odluke Vijeća fakulteta broj:01-3582/18 od 13. 09. 2018.godine, saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1055/18 od 12. 10. 2018. godine i Zaključka Vlade KS broj: 02-05-37269-18 od 17. 10. 2019. godine, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu raspisuje  

KONKURS
za izbor u istraživačko zvanje

  1. Viši stručni saradnik u Institutu za sport ....................................1 izvršilac