Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

KONKURS za izbor akademskog osoblja u akademsko (nastavno-naučno) zvanje - Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj: 33/17)  i čl. 201. i 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu te odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-28-49/19 od 25.09.2019. godine, dekan

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

raspisuje 
KONKURS

za izbor akademskog osoblja u akademsko (nastavno-naučno) zvanje: 

  1. Vanredni profesor za oblast Prehrambene tehnologije ............ jedan izvršilac na puno radno vrijeme