Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja br: 01-2682/19 od 05.07.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja, broj: 01-3958/19 od 03.10.2019. godine, r a s p i s u j e  s e:

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

  1. Metodika i metodologija u sportu - 1 izvršilac – nastavnik u zvanju redovnog profesora, puno radno vrijeme.