Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

JAVNI OGLAS/KONKURS za prijem u radni odnos na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA
UNIVERZITETA U SARAJEVU
Ul. Patriotske lige 41, Sarajevo
website: http://www.fasto.unsa.ba/

Na osnovu Saglasnosti Rektora Univerziteta u Sarajevu za prijem u radni odnos lica koja nisu birana u akademsko/naučno istraživačko zvanje, broj:0101-5315/20 od 27.05.2020. godine, Saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, broj:02-04-27713-30/20 od 29.07.2020. godine i Odluke dekana Fakulteta, broj: 01-2879/20 od 21.09.2020. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS/KONKURS
za prijem u radni odnos na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme

  1. Stručni saradnik – bibliotekar - izvršilaca 1, puno radno vrijeme (neodređeno vrijeme)
  2. Stručni saradnik za računovodstvo i finansije - izvršilaca 1, puno radno vrijeme (neodređeno vrijeme)
  3. Referent za obavljanje poslova domara i upravljanja energetskim sistemima - izvršilaca 1, puno radno vrijeme (neodređeno vrijeme)
  4. Pomoćni radnik – higijeničar - izvršilaca 3, puno radno vrijeme (neodređeno vrijeme)
  5. Pomoćni radnik - izvršilaca 1, puno radno vrijeme (neodređeno vrijeme)
  6. Stručni saradnik za sport i rekreaciju - izvršilaca 1, puno radno vrijeme (neodređeno vrijeme)
  7. Viši referent za administrativno-tehničke poslove - 1 izvršilac, puno radno vrijeme (neodređeno vrijeme)