Propis

Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti

Ovim zakonom utvrđuje se poseban interes Kantona Sarajevo u oblasti nauke i tehnologije, osnovni principi naučnoistraživačke djelatnosti, sudjelovanje u ostvarivanju međunarodne naučnoistraživačke saradnje i ostvarivanje naučnoistraživačke saradnje u Kantonu i Bosni i Hercegovini, finansiranje naučnoistraživačke djelatnosti, formiranje Savjeta za naukuKantona Sarajevo, informacioni sistem ivođenje evidencija u vezi sa obavljanjem naučnoistraživačke djelatnosti, opća pitanja u vezi sa osnivanjem naučnoistraživačkih instituta kao organizacionih ipodorganizacionih jedinica visokoškolskih ustanova i naučnoistraživačkih instituta kao ustanova, prava i obaveze nadležnih organa u oblasti naučnoistraživačkedjelatnosti, nadzor nad provedbom ovogzakona i druga pitanja od značaja za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti na području Kantona.