Propis

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo objavljena je u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 19/21.

***

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo objavljena je u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 10/22.