Propis

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 39. sjednici održanoj 27. 07. 2017. godine donio Odluku kojom se usvaja Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Sarajevu.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Sarajevu uređuju se: unutrašnja organizacija i način rada na Univerzitetu u Sarajevu, organizaciona struktura, poslovna politika Univerziteta u Sarajevu, rukovodne funkcije, sistematizacija radnih mjesta sa opisom poslova koji se obavljaju i posebnim uvjetima koje radnici trebaju ispunjavati za obavljanje poslova na radnom mjestu, te brojem izvršilaca, kao i druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje Univerziteta u Sarajevu.