Propis

Pravilnik o studentskoj evaluaciji rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 26. redovnoj sjednici održanoj 19. 12. 2018. godine donio Odluku o donošenju Pravilnika o studentskoj evaluaciji rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-1101-99-1/18.

Pravilnikom o studentskoj evaluaciji rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu uređuje se postupak studentske evaluacije rada akademskog osoblja i postupak evaluacije uspješnosti realizacije nastavnih planova i programa, nadležnost tijela i pojedinaca koja provode postupak, te stepen povjerljivosti i korištenje podataka dobivenih na temelju provedenih evaluacija na Univerzitetu u Sarajevu.