Propis

Pravilnik o stjecanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih/umjetničkih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo

Pravilnik o stjecanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih/umjetničkih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo objavljen je u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 46/23.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o sticanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 50/16 i 5/18) i Pravilnik o sticanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja na području Kantona Sarajevo za studij medicine, veterine, stomatologije, farmacije i zdravstva ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 52/14 i 50/16).