Propis

Pravilnik o organizaciji i radu Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu