Propis

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 4. sjednici održanoj 16. 11. 2005. godine donio Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-I-1807/05.
 
Univerzitet u Sarajevu u cilju ostvarivanja svojih zadataka i ciljeva organizuje i vrši izdavačku i sa njome povezanu štamparsku i knjižarsku djelatnost kao jednu od svojih djelatnosti.