Propis

Poslovnik o radu Odbora za bibliotečko-informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu

1

Na osnovu članova 87. i 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odbor za bibliotečko-informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu je na svojoj prvoj, konstituirajućoj sjednici, održanoj 06. 06. 2019. godine, usvojio

P O S L O V N I K
O RADU ODBORA ZA BIBLIOTEČKO-INFORMACIONI SISTEM
UNIVERZITETA U SARAJEVU


  
Poslovnikom o radu Odbora za bibliotečko-informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada Odbora za bibliotečko-informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu .  


Ovim poslovnikom regulira se priprema i sazivanje sjednice, prisustvo sjednici, način vođenja sjednice, odnosno sudjelovanja u raspravama, prava i dužnosti predsjednika i članova Odbora, odlučivanje, sadržaj zapisnika sa sjednice, te stupanje na snagu Poslovnika.