Propis

Odluka o utvrđivanju postupka imenovanja članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu koje imenuje Vlada Kantona

Odluka Vlade Kantona Sarajevo o utvrđivanju postupka imenovanja članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu koje imenuje Vlada Kantona, početak i način rada, prava i obaveze, postupak razrješenja i druga pitanja bitna za zakonit i efikasno funkcioniranje Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu ("Sl. novine Kantona Sarajevo" broj 27/13)