Propis

Akti o isplatama svih vrsta naknada zaposlenima

Na osnovu Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/19) Univerzitet u Sarajevu objavljuje rješenja i odluke o odobravanju isplata svih vrsta naknada zaposlenim, kako slijedi: