Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Borisa Avdića, MA

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE


KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Primjena GIS-a u savremenom nastavnom procesu iz regionalne geografije u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini“ kandidata Borisa Avdića, MA, višeg asistenta na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studenta III ciklusa – Zajedničkog doktorskog studija prirodne i matematičke nauke u obrazovanju, Geografija u obrazovanju, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE, koju je sačinila Komisija u sastavu: 

  • Dr. Ranko Mirić, vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, doktor geografskih nauka, uža naučna oblast Regionalna geografija, i Turizam, predsjednik Komisije,
  • Dr. Nusret Drešković, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, doktor geografskih nauka, uža naučna oblast Fizička geografija, i GIS, mentor i član,
  • Dr. Emir Temimović, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, doktor geografskih nauka, uža naučna oblast Fizička geografija, član,
  • Dr. Senada Nezirović, vanredna profesorica na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, doktor geografskih nauka, uža naučna oblast Regionalna geografija i Turizam, član,
  • Dr. Haris Jahić, docent na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, doktor geografskih nauka, uža naučna oblast Geografija u obrazovanju, i Geoekologija, član,
  • Dr. Aida Bidžan Gekić, docentica na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, doktor geografskih nauka, uža naučna oblast Regionalna geografija, rezervni član.

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 30.05.2020. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.