Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Ajle Šurković, MA

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

24.01.2022. godine u 12:00 sati (APDS)

 

KANDIDATKINJA: Ajla Šurković, MA

TEMA: ”KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE PRANJA NOVCA SA POSEBNIM OSVRTOM NA ULOGU TRŽIŠTA NEKRETNINA“

KOMISIJA:

  1. Dr. Almir Maljević, doktor pravnih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na nastavnim predmetima „Krivično pravo 1”, i „Krivično pravo 2“, predsjednik;
  2. Dr. Eldan Mujanović, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član/mentor;
  3. Dr. Irma Deljkić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član;

 

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo