Akademija likovnih umjetnosti

Konkurs/natječaj za izbor u akademsko zvanje - Akademija likovnih umjetnosti

Akademija likovnih umjetnosti

Na osnovu člana 103. stav (I) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „
broj:33/l 7), Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03-244.2/20. od 11.05.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-11-64/20 od 27.05.2020 godine o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa. Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu,

raspisuje

KONKURS/NATJEČAJ 
za izbor u akademsko zvanje

 

  1. Viši asistent za oblast Kiparstvo..................................1 izvršilac