Orijentalni institut

Konkurs za u naučno zvanje - Orijentalni institut

Orijentalni institut

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16), prijedloga Odluke Vijeća Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu br. 02-05/21 od 13.01.2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-1-54/21 od 27.01.2021.

UNIVERZITET U SARAJEVU

ORIJENTALNI INSTITUT 
raspisuje

K O N K U R S
za izbor u naučno zvanje